Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gniezno

poradnia-logo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gnieźnie

  • przez

DZIEŃ DZIECKA

Wszystkim świętującym w tym dniu składamy najlepsze życzenia. Niech spełniają się Wasze pragnienia, niech trwa w Was radość życia, a wszystko co najlepsze nigdy się nie zmienia.

W tym dniu warto również przypomnieć o prawach dziecka.
Po raz pierwszy prawa dziecka zapisano w Deklaracji Genewskiej w 1924 roku, ale pierwszy pełny zbiór praw został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez ONZ w 1989 roku.
192 kraje zobowiązały się do respektowania i realizowania jej zapisów.
Główne prawa to:
– prawo do życia, 
– prawo do tożsamości, 
– prawo do rozwoju, 
– prawo do wychowania w rodzinie,
– prawo do wyrażania własnych poglądów, 
– prawo do informacji; dzięki którym dziecko uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa.

„Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, w trwałej rodzinie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju.”
Jan Paweł II

Skip to content