Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gniezno

poradnia-logo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gnieźnie

DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK

OFERTA WARSZTATÓW, ZAJĘĆ, PRELEKCJI

informacje dot. zgłoszeń – sekretariat PPP (061) 424-66-40

[ze względów organizacyjnych wymagane jest pismo dyrektora zainteresowanej placówki w sprawie przeprowadzenia zajęć (przedstawione tematy są propozycją, modyfikujemy do potrzeb placówki)

PRZEDSZKOLE – RODZICE

Co potrafią a czego powinny nauczyć się nasze dzieci ? Jak wspomagać ich rozwój w rodzinie

Postawy wychowawcze rodziców a prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka

Dojrzałość przedszkolna – rola i zadania rodziców

Kształtowanie umiejętności liczenia oraz rozwijanie dziecięcego myślenia 

Rozwijanie sprawności manualnej dziecka. Właściwy wybór ręki przed rozpoczęciem trudnej sztuki pisania.

Wyciszenie, odprężenie i koncentracja uwagi u przedszkolakówWARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Warsztaty dla uczniów ok. 10 – 15 roku życia: „Trening Pewności Siebie”: cykl 6 spotkań dla uczniów oraz 2 spotkań dla ich rodziców. Jest to warsztat rozwijający umiejętności radzenia sobie w grupie rówieśniczej (Prowadzący: mgr Marlena Webner – psycholog)

Trening Asertywności: około 4 – 5 zajęć dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat; Są to zajęcia rozwijające umiejętności psychospołeczne (Prowadzący: mgr Marlena Webner – psycholog)

Techniki skutecznego uczenia się: cykl około 4 – 5 spotkań dla uczniów szkół podstawowych; (Prowadzący: mgr Marlena Webner – psycholog)

Oferta w./wym. to warsztaty grupowe: grupy są zamknięte i obejmują 10 – 15 osób.

– Pułapka uzależnienia – zajęcia profilaktyczne

– Jak radzić sobie ze stresem? – zajęcia warsztatowe


PRELEKCJE, WARSZTATY DLA RODZICÓW

Dziecko z ADHD – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Dopalacze nowy problem medyczny, prawny, moralny i społeczny

Potrzeby rozwojowe dzieci 

Zaburzenia lękowe i adaptacyjne dzieci: jak wspierać dziecko? 

Typy postaw rodzicielskich i ich konsekwencje 

Jak pomagać w nauce szkolnej? – motywowanie do nauki 

O specyficznych trudnościach w uczeniu się dzieci 

Warsztaty dla rodziców i wychowawców: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”: cykl około 10 spotkań po 2 godziny każde; Jest to warsztat rozwijający umiejętności komunikowania się z dziećmi

Warsztaty dla rodziców dzieci nadpobudliwych: cykl 5 – 6 spotkań po 1 – 2 godz.

SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Dziecko z autyzmem w szkole

Zagrożenia dzieci i młodzieży XXI wieku – cyberprzemoc, hejting, uzależenia. Specyfika zjawiska i obszary wsparcia, chwilowo niedostępne

Szara strefa”, czyli uczniowie z niższym niż przeciętnym poziomem rozwoju intelektualnego w procesie dydaktyczno-wychowawczym, chwilowo niedostępne

Dyslektyk w szkole. Jak rozumieć jego trudności? Jak mu pomóc?” 

Afatyk w szkole. Jego trudności. Jak mu pomóc?”

Skip to content