Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gniezno

poradnia-logo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gnieźnie

NA TERENIE PORADNI

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna realizowana m.in. w zakresie:

 • ogólnego rozwoju intelektualnego,
 • rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych
 • umiejętności edukacyjnych i technik uczenia się,
 • ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
 • poziomu rozwoju zdolności twórczych,
 • rozwoju i zaburzeń mowy,
 • badania gotowości szkolnej,
 • badania lateralizacji,
 • opóźnienia psychoruchowego,
 • opóźnienia rozwoju mowy,
 • całościowych zaburzeń rozwoju,
 • logopedyczne badania przesiewowe.

Poradnictwo indywidualne:

Porady, konsultacji, informacji na terenie Poradni dot. m.in.:

 • trudności wychowawczych,
 • nieprawidłowości rozwojowych i problemach emocjonalnych,
 • rozwoju i zaburzeń mowy,
 • dzieci wybitnie uzdolnionych,
 • dzieci lękowych, z trudnościami o charakterze społecznym.

W miarę potrzeb – organizowane są również spotkania konsultacyjne w ramach zebrań z rodzicami na terenie przedszkoli i szkół.

DORADZTWO ZAWODOWE – Poradnictwo i doradztwo w sprawie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Działalność terapeutyczna (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna), m.in.:

– terapia pedagogiczna dzieci ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi (ADHD),

– dzieci z zaburzeniami zachowania,

– dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,

– dzieci moczących się i ich rodzin,

– dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

– psychoterapia dzieci,

– terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy,

– terapia logopedyczna dzieci jąkających się.

Zajęcia warsztatowe realizowane na terenie Poradni:

Szkoła dla rodziców i opiekunów

Zajęcia te są ukierunkowane na pomoc w podnoszeniu kompetencji wychowawczych. Odbywają się raz w tygodniu, późnym popołudniem w kilkunastoosobowych grupach.

Prowadzący: psycholog Katarzyna Tomaszewska

Zapisy i szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:608-773-465

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny

Szkoła dla wychowawców

Zapraszamy chętnych nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w

warsztatach pt. “Szkoła dla wychowawców”. Szkolenie obejmuje 20 godzin zegarowych w cyklu

– 1 spotkanie w tygodniu po 2 godz.

Warsztat jest skonstruowany na bazie treści pedagogicznych zawartych w książce A. Mazlish, E. Faber “Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać by do nas mówiły”i obejmuje takie tematy jak:

-wyrażanie uczuć,

-granice w systemie wychowawczym,

-system pochwał i naturalnych konsekwencji,

-zachęcanie dziecka do współpracy i samodzielności,

-rozwiązywanie konfliktów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o kontakt z prowadzącą: mgr Katarzyną Tomaszewską (psycholog) – nr tel. 608773465.

Matura nie taka straszna

Jest to program, który ma przygotować maturzystów do matury, jednak nie w rozumieniu tradycyjnym szkolnym, lecz szerszym – mentalnym. Trening ten stosowany jest od dawna u sportowców, żeby w najważniejszych dniach, być w pełni formy fizycznej oraz psychicznej. Wykorzystany w przygotowaniach przedmaturalnych może zwiększyć szanse na odniesienie sukcesu.

Program Matura nie taka straszna składa się z czterech 90-minutowych spotkań.

Zajęcia będą miały charakter grupowy i odbywać się będą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie, ul. Kościuszki 7

Tematy spotkań:

 1. Metody zarządzania sobą w czasie, planowania efektywnej nauki oraz technika wyznaczania celów według metody SMART.
 2. Efektywne uczenia się i tworzenie map myśli.
 3. Ćwiczenia koncentracji, skuteczne zapamiętywanie.
 4. Stres maturalny – jak sobie z nim radzić?

Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

W celu zgłoszenia się prosimy o kontakt z psychologiem prowadzącym zajęcia pod numerem telefonu:61 424-66-36

Prowadzący: mgr Justyna Olejniczak – psycholog

Skip to content