Przejdź do treści

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gniezno

poradnia-logo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Gnieźnie

  • przez

Złap za stery swojej kariery

Złap za stery swojej kariery

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie
zaprasza na spotkanie doradców zawodowych

27.10.2022 r. o godz. 12.30 zapraszamy na spotkanie doradców zawodowych, które odbędzie
się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. ( sala na II piętrze)
Program spotkania
12.30 Powitanie uczestników.
12.40 Barbara Gallas, doradca zawodowy PPP Gniezno
Ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej dla młodzieży

13.00 Paweł Czarnecki, doradca zawodowy

Nowości w doradztwie zawodowym ( narzędzia diagnostyczne, nowości
wydawnicze)

13.30 Magdalena Chudy, Powiatowy Urząd Pracy
Rynek pracy w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim.
13.45 Katarzyna Tomaszewska, psycholog PPP Gniezno
Jak pomóc młodym ludziom uwierzyć w siebie

14.00 Wymiana wzajemnych doświadczeń, pomysłów i potrzeb.
14.30 Zakończenie spotkania.

Kontakt:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie,
ul. Wyszyńskiego 4, 62-200 Gniezno
telefon: 601 435 196
E-mail: poradnia@ppp.powiat-gniezno.pl
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu

Złap za stery swojej kariery

Hasło Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2022r.

KARIERA ZAWODOWA
Definicja kariery podana przez internetową encyklopedię PWN podaje, iż jest to zdobywanie coraz
wyższych stanowisk, pozycji w działalności zawodowej, społecznej, artystycznej lub politycznej.
Dokonywane jest przez konkretne jednostki. Interpretując tę definicję i jednocześnie przekładając ją
wyłącznie do pojęcia kariery zawodowej, można powiedzieć, iż jest to szereg działań, prowadzących do
osiągnięcia konkretnych celów w życiu zawodowym. Warto dodać, że owe cele są określane bardzo
subiektywnie – zależą od potrzeb i charakteru danej osoby.
Zastanawiamy się więc – jak pokierować swoją karierą.
Planowanie kariery należy rozpocząć od identyfikacji dwóch czynników: wewnętrznego –
umożliwiającego realne i obiektywne odkrycie samego siebie oraz zewnętrznego, który wiąże się z oceną
otoczenia i środowiska, w którym funkcjonujemy.
Dużo ludzi źle wybiera swoją ścieżkę kariery, ponieważ nie zastanawia się nad samym sobą, tylko w
pędzie biegnie do narzuconych przez społeczeństwo celów, często sprzecznych ze swoimi nieznanymi
jeszcze pragnieniami. Dla wielu błahe i zbędne wydają się psychologiczne rozważania, a tak naprawdę są
one pierwszym elementem spełniania zawodowego. Przechodząc do konkretów, do czynników
wewnętrznych, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu kariery zawodowej, należy zaliczyć m.
in: zainteresowania, umiejętności, mocne strony, cechy charakteru, wizje i marzenia.
Zatem, jak kształcić aby młodzi ludzie mogli odnosić sukcesy osobiste i zawodowe w tak szybko
zmieniających się warunkach na globalnym rynku pracy? Jak ich przygotować, by mogli sprostać nowym
wymaganiom pracodawców? Na jakie zagadnienia położyć nacisk, by absolwenci szkół zawodowych nie
zasilali w tak wysokim procencie statystyk bezrobocia, a moment przejścia od edukacji do pracy był
naturalną konsekwencją dorastania i podejmowania nowych ról społecznych?
Zatem, jak kształcić aby młodzi ludzie mogli odnosić sukcesy osobiste i zawodowe w tak szybko
zmieniających się warunkach na globalnym rynku pracy? Jak ich przygotować, by mogli sprostać nowym
wymaganiom pracodawców?


MODELE KARIERY ZAWODOWEJ
W związku z bardzo dużą różnorodnością rozwoju kariery zawodowej kształtuje się wiele jej modeli,
klasyfikacji itp. Jedną z podstawowych jest trójpodział na karierę pionową, poziomą i w głąb. Modele
mogą się oczywiście łączyć, przenikać. Jednak warto mieć świadomość o tendencjach, jakie występują w
obszarze planowania kariery.
Pierwsza, pionowa dotyczy pięcia się po szczególnych szczeblach kariery, awansowania na coraz wyższe
stanowiska. Przeważnie umożliwia to praca w przedsiębiorstwie o hierarchicznej strukturze.
Kariera pozioma oznacza rozwój w danej dziedzinie – poszerzania wiedzy, umiejętności, specjalizowania
się.
Kariera w głąb – to uznanie zdobywane w wyniku długoletniego stażu pracy, wynika raczej z czasowego
doświadczenia niż z widocznych awansów w strukturze firmy/przedsiębiorstwa.
Badacze, którzy zajmują się tym, czym jest kariera zawodowa, zagadnieniem jak zaplanować karierę, jak
nią pokierować, wyróżniają jeszcze wiele innych modeli. Warto przywołać tu „kotwice kariery”
wyodrębnione przez badacza E. Scheina. Podzielił on możliwe oczekiwania i pragnienia jednostki,

związane z życiem zawodowym. Wymienił takie kierunki jak:
• chęć dążenia do profesjonalizmu,
• poszukiwanie niezależności, samodzielności,
• nastawienie na zarządzanie,
• możliwość pracy twórczej, kreatywnej,
• poszukiwania stabilizacji i bezpieczeństwa,
• nastawienie na wyzwania,
• możliwość poświęcenia się idei,
• styl życia – znalezienie balansu między życiem zawodowym a karierą.
Kiedy zastanawiamy się, jak zaplanować karierę zawodową, warto przywołać sobie podział, obszary, w
których chcemy się rozwijać i zastanowić się, co jest dla nas tak naprawdę sukcesem. Rodzaje kariery są
tak bardzo różne, jak różni są ludzie. Dobrze jednak jest mieć świadomość tej różnorodności.
Ważne jest też, by przy planowaniu kariery zostawić sobie pewnego rodzaju margines błędu/zmian, który
może nas z tego kierunku zepchnąć lub wytyczyć całkiem nową drogę do osiągnięcia sukcesu.
Kariera to zawód, droga życiowa, zatrudnienie, widoki, cel, dążenie, los, poprawa bytu. Pojęcie kariery
(łac. carrus – wóz) może występować w różnych kontekstach i może oznaczać funkcjonujące w danym
społeczeństwie modele życiowego sukcesu ukierunkowujące ludzkie działania. Jest to ideologiczny
wymiar kariery. Owe modele życiowego sukcesu podlegają ocenie w kategorii „dobra” i „zła”, co stanowi
moralny wymiar kariery. Natomiast w znaczeniu socjologicznym, kariera to termin odnoszący się do
pewnej strefy obiektywnych faktów społecznych – zmiany pozycji społecznej jednostek, z reguły z
niższych na wyższe (Z. Bauman 1960). W przypadku kariery zawodowej zmiany te odnoszą się do
zmiany pozycji zawodowej. Według E. Rokickiej (1995) kariera zawodowa to „sekwencja ról i pozycji
zawodowych obejmowanych przez jednostki w różnych fazach cyklu życiowego”. W tym znaczeniu
kariera jest więc biografią zawodową, wspinaniem się poprzez szereg pozycji zawodowych ułożonych w
hierarchii pionowej, z których każda następna znajduje się wyżej od poprzednich w odczuciu
społecznym, opartym na miarach prestiżu społecznego, bogactwa, sławy itd. (H. Najduchowska 1969).
”Kariera zawodowa ” najczęściej używany jest dla określenia tego, co chce się osiągnąć na drodze
zawodowej. Przez pojęcie to rozumie się postęp, osiąganie kolejnych poziomów rozwoju zawodowego i
związanych z nimi profitów (oczywiście nie tylko tych dotyczących sfery finansowej). Chodzi o to, aby
wraz z upływem czasu osiągać więcej: można mieć wyższą pozycję lub coraz bardziej odpowiedzialne
stanowisko, można coraz więcej zarabiać, albo wywierać coraz większy wpływ na otoczenie bliższe lub
dalsze, można też być coraz bardziej znanym czy zarządzać coraz większym przedsiębiorstwem lub
kierować większym gronem ludzi.
Zachęcam do refleksji i analizy poniższego cytatu:
„Ci, którzy nie mają własnych celów, zawsze będą pracować dla tych, którzy je mają” .

Bibliografia

• https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/kariera-zawodowa-co-to-jest,rozwoj,modele_pr-
2016.html

• Dołęga – Herzog Halina, Rosalska Małgorzata, Wykorzystanie metod kreatywnych w
przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych, Wydawnictwo:
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2014.
• Paszkowska – Rogacz Anna, Wojtowicz Ewa, Doradztwo zawodowe w praktyce, Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2012.
• M. Eggert: Doskonała kariera. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2004, s. 9

• https://www.ws.edu.pl/uczelnia/absolwenci/007.pdf

Przydatne linki, zobacz:
https://mapakarier.org/paths
https://www.cen.gda.pl/download/2020-04/3574.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-04/3600.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-04/3603.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-04/3603.pdf
https://www.cen.gda.pl/download/2020-03/3155.pdf
https://psz.praca.gov.pl/-/14040081-projekt-eurodoradztwo-polska-w-programie-erasmus-
https://sp26.bialystok.pl/pl/uczniowie/doradztwo-zawodowe—karty-pracy.html?vid=1505

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 odt plan konferencji otk 2022 7 KB 36
Skip to content